Kuan Yin staat bekend als de Godin der genade, mededogen en vergeving

Ze is echter niet alleen een godin maar ook een verlichte Bodishattva. Dat houdt in dat zij haar aardse taken heeft vervuld en niet meer hoeft te reïncarneren. Zij maakt nu deel uit van de Witte Broederschap, een gemeenschap van alle opgevaren meesters.

Haar specialiteit is de vergeving, genade en onvoorwaardelijke liefde.
Haar dienst aan de mensheid is mededogen, compassie en healing aan onze aarde en mensheid. Kuan Yin vormt samen met moeder Maria en Isis de drievoudige godin. Zij hebben het beheer over de healingsactiviteiten aan de mensheid.

Zij werkt hier met ons om te leren hoe wij op een eenvoudige manier met onze mededogen en healings- energie kunnen omgaan en hoe wij die over kunnen brengen op andere mensen. Deze energie bestaat uit vier graden. Bij iedere graad wordt je energie verhoogd naar de uiteindelijk zevende dimensie trilling van onvoorwaardelijke liefde.

1ᵉ Graad: Harmonie

In deze graad leer je hoe je lichaam en geest in harmonie kunt brengen. Door meditatie, klank en edelstenen breng je de chakra’s in balans. Hierdoor komen lichaam en geest weer in harmonie. Ook leer je het voelen en ontdekken van verschillende energieën.

Tweede Graad: Energie

Je leert in deze graad omgaan met de elementen en welke er bij jou in balans gebracht dienen te worden.

De energie gaat nu op een hogere frequentie vibreren. Je krijgt tal van oefeningen aangeboden, visualisaties, meditaties, en het voelen van energie in het lichaam van andere cursisten, evenals het geven van healing.

Derde Graad: Licht

De derde graad staat voor licht. Hier ga je kennis maken met de verhoogde energie van de zevende dimensie; het grote witte licht. Je gaat kosmisch reizen en je bescherming opbouwen. Hier ga je de poort van helderziendheid binnen. Je maakt contact met de opgestegen Meesters van de Witte Broederschap. Je sensitiviteit wordt aangescherpt. Je gaat werken met de violette straal van St. Germain om de healing-technieken die je krijgt aangereikt in deze graad op een effectieve manier toe te passen.

Vierde Graad: Liefde

Deze graad is gelijk het Masterschap van deze cursus. Pas als je deze vierde graad hebt afgerond mag jezelf leraar noemen.

Je bent nu klaar om je eigen praktijk te openen en deze opleiding door te geven. Hier ga je naar het hoogste niveau van vibratie. Je maakt contact met de bron van het al, waar je de onvoorwaardelijke liefde in jezelf zal terugvinden. De liefde van mededogen en compassie.

Veel mensen ervaren de transformerende jaren waar we ons nu in bevinden als een donkere en harde tijd. Er zijn stevige bezuinigingen op handen. Niet alleen in Nederland, maar ook in grote delen van de wereld. Nou blijft dit natuurlijk altijd een persoonlijke perceptie.

We kunnen het ook anders uitleggen. Het is juist een tijd dat mensen voor zichzelf en voor de medemens kunnen gaan staan. Niets is meer vanzelfsprekend, in wezen alleen je eigen creatiekracht en de manier waarop je vorm aan je leven geeft. Het is daarom juist nu een tijd dat mededogen en onvoorwaardelijke liefde tot ontwikkeling kunnen komen.

Deze hartkwaliteiten hebben de gelegenheid om zich in ons en zich via ons openende hart te manifesteren. Deze transformatietijd is spiritueel gezien nodig en brengt ons allemaal in beweging.

We kunnen ons de komende tijd niet meer verschuilen en dienen juist nu voor onze eigen ontwikkeling en voor de liefde te gaan staan!

Investering in jezelf € 175,00 per graad, inclusief lunch, koffie en thee, handmanual en inwijdingen.