Disclaimer

Nu (11 mei 2020) met heropenen van mijn praktijk is het noodzakelijk om te melden dat ik mijn maatregelen neem die volgens de RIVM en RBCZ me aangereikt worden. Ik kan geen verantwoording nemen voor de gezondheid van mijn cliënten.

De behandelingen die u bij mij ondergaat voer ik met de grootste zorgvuldigheid, toewijding en accuraatheid uit. Ik zal geen zones behandelen die enig gevaar kunnen opleveren of die een contra-indicatie hebben. De behandelingen kunnen echter op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen en dienen invloed uit te oefenen op het lichaam en emotionele en/of mentale toestand teneinde de gezondheid van de cliënt te verbeteren. Als therapeut kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan de behandeling toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.

Een Voetreflex®Plus behandeling is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerd arts te raadplegen.

“Als lid van CK (Complementaire Kwaliteits Therapeuten) en CAT (Complementaire Alternatieve Therapeuten) beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten)  waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/docs/GAT_Geschillenreglement_Tuchtreglement.pdf

https://kwaliteitstherapeuten.nl/klachten/